Nieuws

ENGIE Services moderniseert persstations voor uniek afvalwatersysteem van waterschap Brabantse Delta

afvalwaterleiding waterschap brabantse delta

ENGIE Services gaat vanuit bouwcombinatie ENBOWI+, in opdracht van waterschap Brabantse Delta, fase twee uitvoeren van de renovatie van de afvalwaterpersleiding (AWP). Deze loopt van Moerdijk tot Bath in Zeeland. ENGIE Services is in het bouwteam met Van Boekel en ontwerppartner Witteveen+Bos verantwoordelijk voor de technische dienstverlening. Dit contract is onderdeel van de renovatie en vernieuwing van de totale AWP. 

Afvalwater moet continu doorstromen 

“De grootste uitdaging van het project is dat tijdens het werk de afvoer van afvalwater continu door moet blijven gaan. We moeten dus zorgen voor tijdelijke pompinstallaties voor twee persstations”, legt Paul Grannetia, projectmanager namens ENGIE Services, uit. “ENGIE Services heeft al behoorlijk wat ervaring met het werken in een bouwteam. Voor een project van deze omvang is het voor waterschap Brabantse Delta (WBD) echter de eerste keer dat er op deze manier wordt samengewerkt, wat bijzonder is.”

Renovatie persstations

Het renoveren van de twee persstations vormt het hart van de opdracht: er wordt gestart met de renovatie van het persstation te Moerdijk, daarna volgt het persstation in Hoeven. De pompen in de persstations - in Moerdijk gaat het om drie enorme pompen, in Hoeven om een pomp - zorgen ervoor dat het afvalwater door de persleiding stroomt en uiteindelijk de zuiveringsinstallatie bij Bath bereikt.   

Proactieve kostensessies  

“Wat we binnen het bouwteamcontract hebben afgesproken, is dat we het waterschap voortdurend voorzien van financiële informatie rondom de werkzaamheden. Dit doen we tijdens onze “kostensessies”, legt tendermanager Coen Smits namens ENGIE Services uit. “Op deze manier komen zij qua planning en kosten niet voor verrassingen te staan. Ook kan het waterschap makkelijker bijsturen indien nodig. 

Uniek afvalwatersysteem

“Het afvalwatersysteem is uniek in Nederland: het afvalwater van in totaal 35 West-Brabantse dorpen en steden wordt afgevoerd via een buizenstelsel met een lengte van zestig kilometer. Na zuivering mondt het uit in de Westerschelde, legt Grannetia uit. “Het systeem is ook uniek omdat gewoon afvalwater gecombineerd wordt met industrieel afvalwater dat via de AWP wordt afgevoerd. Bij Moerdijk heb je immers te maken met het afvalwater van het industrieterrein.”
Dankzij de renovatie kan waterschap Brabantse Delta ook de komende dertig jaar zorgen voor een goede en veilige afvoer van het rioolafvalwater in West-Brabant. Het totale project moet in 2023 zijn afgerond.