Nieuws

Pilot onderzoekt mogelijkheden dubbel gebruik grond: zon en teelt

Proefopstelling-Asten-Agri-pv

In Someren en Lierop gaan kweker Thwan van Gennip, leverancier teeltsystemen Green Meteor, de onderzoekers van de KU Leuven en ENGIE de uitdaging aan om via Agri PV te onderzoeken of ze de zon ‘twee keer kunnen oogsten’. Agri PV is een combinatie van het telen van gewassen en het opwekken van zonne-energie met zonnepanelen. De partijen starten deze maand een pilot met aardbeien, frambozen en de opkweek van frambozen om te meten wat de effecten van zonnepanelen boven gewassen zijn voor de opbrengst van die gewassen. Deels worden er hierbij zogenaamde bifacial zonnepanelen toegepast, die ook aan de achterzijde actief zijn.

Unieke test
Uniek aan de pilot is het testen van de toepassing met aardbeien en de opkweek van frambozenplanten. Dat is tot nu toe nog nergens in Nederland getest. De combinatie met frambozen heeft op andere locaties al positieve resultaten opgeleverd. Op de pilotlocatie testen we ook nog specifiek met twee verschillende configuraties: met transparante, maar ook traditionele zonnepanelen.

Analyse KU Leuven
De verschillende proefopstellingen worden door de KU Leuven gemonitord en geanalyseerd om vast te stellen hoe de gewassen gedijen onder de zonnepanelen. De gewasontwikkeling wordt hiervoor nauwkeurig in kaart gebracht. Denk daarbij aan knop- en vruchtontwikkeling, suikergehalte, plukgewicht en smaak. Deze resultaten worden gecombineerd met nauwkeurige metingen van o.a. temperatuur, lichtinval en vochtigheid onder de zonnepanelen. Dit alles wordt vergeleken met dezelfde gewassen in een naastgelegen referentieveld die op een traditionele manier geteeld worden. Vanuit ENGIE kijken we samen met ons lab in Brussel naar de elektrische performance van het systeem.

Alternatief voor folie
Door gewassen en zonnepanelen te combineren op dezelfde grond, wordt die grond dubbel gebruikt. Daarbij bieden de zonnepanelen bescherming tegen regel, hagel en direct zonlicht en vormen ze een gunstig microklimaat voor de gewassen. Deze ‘fruitdaken’ met zonnepanelen zijn een alternatief voor de traditioneel gebruikte witte folies. In de constructie is de irrigatie van de gewassen volledig automatisch geregeld.

Groot potentieel
Als de pilot succesvol blijkt, is het potentieel voor deze manier van dubbel gebruik van de grond groot. In Nederland is er 2800 hectare grond in gebruik voor de teelt van zachtfruit als frambozen, bramen, blauwe bessen en aardbeien. Daarbij wordt momenteel in alle Regionale Energie Strategieën gezocht naar mogelijkheden voor dubbel gebruik van grond. Deze ‘fruitdaken’ met zonnepanelen zijn daar een mooie oplossing voor en passen prima op de eerste trede van de zonneladder. De eerste resultaten van het onderzoek van de KU Leuven worden in het najaar verwacht.