Nieuws

Renovatie afdeling psychiatrie Amphia vraagt om flexibiliteit

amphia monteur

Een interne verbouwing binnen een ziekenhuis is een continu proces, waar telkens weer verbeteringen en vernieuwingen worden doorgevoerd. Verbouwen in een omgeving waar dagelijks patiënten aanwezig zijn of langskomen voor behandeling of afspraak, vraagt van een team nauwe samenwerking, flexibel zijn en de klant ontzorgen. De zorg gaat immers gewoon door. Zo ook op de afdeling psychiatrie van het Amphia ziekenhuis in Breda. ENGIE Services neemt de renovatie van de technische dienstverlening op zich in 2 fases.

Eerste fase opgeleverd 

De afdeling psychiatrie van Amphia bestaat uit het Ziekenhuis Psychiatrisch Behandelcentrum (ZPBC), een open PAAZ-afdeling en een gesloten PAAZ-afdeling. De eerste fase van de renovatie betreft de ZPBC afdeling. Deze is ondertussen afgerond en weer volledig in gebruik genomen. 

Technische dienstverlening volledig verzorgd 

De ZPBC afdeling is speciaal ingericht met spreekkamers, groepsruimtes en een creatieve ruimte waar de dagbehandeling Psychiatrie in het ziekenhuis centraal staat. ENGIE heeft alle technische dienstverlening opgepakt. Deze omvatten de vernieuwing van alle technische installaties zoals elektra, verlichting, de data-installaties, het verpleegoproepsysteem en de luchtbehandelingsinstallatie.

Gelijktijdig optrekken voor volgende fase

Ondertussen is ENGIE Services gestart met fase 2 van de renovatie, de open PAAZ-afdeling binnen de psychiatrie. Daarnaast is ENGIE Services ook betrokken in de renovatie van de gesloten PAAZ-afdeling, die gegund is aan bouwcombinatie FourCare (ENGIE Services, Unica, Trebbe en Van Wijnen). De patiënten van deze afdelingen worden tijdelijks elders ondergebracht. De oplevering voor beide projecten is gepland voor week 43. Amphia spreekt in het volledige project van ‘vernieuwbouw’. Het streven is dat de volledige Psychiatrie afdeling tegen het einde van dit jaar vernieuwd is. 

Voor bouwcombinatie FourCare, die de nieuwbouw van het ziekenhuis
al eerder gerealiseerd en opgeleverd heeft, zijn de komende 2 jaar nog soortgelijke projecten gepland waar meerdere afdelingen binnen de bestaande bouw gerenoveerd gaan worden.