Nieuws

Project Amsterdam South connection gaat de laatste fase in

Amsterdam South Connection, het project waarbij technisch dienstverlener ENGIE een hulpwarmtecentrale en een warmtebuffer bouwt voor energiemaatschappij Vattenfall, is de commissioning-fase ingegaan. Mede dankzij de bouw en verbinding naar bestaande warmtenetten realiseert de gemeente Amsterdam in 2025 een CO2-uitstoot verlaging van 40%.  

ENGIE heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in grote stadswarmteprojecten. Dit is een belangrijk onderdeel van haar strategie om de leiding te nemen in duurzame verandering. Als technisch dienstverlener en hoofdaannemer is ENGIE verantwoordelijk voor het bouwen van de hulpwarmtecentrale van Amsterdam South Connection. In de laatste fase van dit project wordt de centrale uitgebreid getest en in bedrijf gesteld. Naar verwachting wordt de centrale eind april aan de opdrachtgever overgedragen. 

Kwaliteitsborging
Om de opleverkwaliteit te verhogen en te toetsen of de installaties voldoen aan alle wet- en regelgeving, maakt ENGIE voor het project Amsterdam South Connection gebruik van commissioning. Dit is een gefaseerde kwaliteitsborgingsmethodiek, waarbij een onafhankelijk team gedurende de het hele project alle doorlopen fasen verifieert en valideert. Dat begint al in het voortraject met het uitvoeren van nulmetingen of het contoleren van aanbestedingen, en loopt door tot de oplevering aan de klant. Gedurende de engineering-fase worden de ontwerpdocumenten beoordeeld en diverse testprotocollen opgesteld. 

Testfase
Een belangrijk onderdeel van commissioning is de testfase. Met behulp van Site Acceptance Tests (SATs) worden deelinstallaties getoetst aan de klant- en ontwerpspecificaties. De systemen worden dan voor het eerst in bedrijf genomen. ENGIE heeft de meeste van deze tests inmiddels succesvol afgerond. 

Momenteel wordt het samenstel van ketels, pompen en warmtebuffer integraal getest en aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Dit wordt de Integrated Site Acceptance Test genoemd. Het is hierbij de uitdaging om de testactiviteiten uit te voeren zonder het primaire proces van de klant – een stabiele warmtelevering – te verstoren. Als ook deze testfase is afgerond, wordt de nieuwe hulpwarmtecentrale overgedragen aan de opdrachtgever. De verwachting is dat dit eind april gaat gebeuren.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rick Tjeerds.

amsterdam south connection