Nieuws

 ENGIE bouwt duurzame warmtevoorziening voor TU Delft Campus

De TU Delft streeft naar een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Als marktleider op het gebied van diensten voor WKO-opslagsystemen zorgt ENGIE voor de duurzame en energiezuinige levering van warmte en koude voor de nieuwe gebouwen van Oldelft en TNO-MEC en het onderwijsgebouw Echo op de TU Delft Campus. Op 22 maart werd bekend dat ENGIE ook een WKO mag bouwen voor NEXT Delft.

Verduurzaming is een thema dat zowel bij de TU Delft als ENGIE hoog op de agenda staat. Het is daarom niet zo vreemd dat de twee organisaties elkaar in 2019 vonden voor de uitbreiding van de WKO-installatie voor het ABB-gebouw. Een jaar later won ENGIE de meervoudig onderhandse aanbesteding voor het engineeren en aanleggen van een WKO-energiecentrale voor de nieuwe gebouwen Oldelft en TNO-MEC op de TU Delft Campus. Inmiddels heeft ENGIE ook de WKO’s voor onderwijsgebouw Echo en NEXT Delft in opdracht gekregen.

Duurzaamheidswinst
Met het nieuwe onderwijsgebouw Echo laat de TU Delft zien dat zij actief toewerkt naar een  CO2-neutrale en circulaire campus. “Het wordt een energieleverend gebouw. Dat is bijzonder. We stijgen hiermee boven de strenge wettelijke bouwregels uit”, zegt Anne Medema, WKO Beheerder bij de TU Delft. 
De WKO-installatie die ENGIE hiervoor ontwerpt en bouwt, is volgens Anne een belangrijke schakel in het behalen van de energiedoelstellingen. “Warmte- en koudeopslag is tegenwoordig een veelgebruikte techniek, maar er zit veel meet- en regeltechniek achter. Door de installatie goed in te regelen, kun je optimale duurzaamheidswinst behalen.” 

Totaalpakket
ENGIE beschikt over alle kennis en kunde om het hele traject – van ontwerp, engineering, bouw en inregeling tot onderhoud en beheer – uit te voeren. In Nederland heeft ENGIE zelfs al meer dan 1000 WKO opslagsystemen gerealiseerd en is daarin koploper.

Anne: “We zijn erg tevreden over de samenwerking met ENGIE. Ze bieden een totaalpakket en hebben slim geanticipeerd op de korte bouwtijd door delen van de WKO vooraf te laten maken. Daardoor kon de complete installatie als een bouwpakket in één dag op locatie geplaatst worden.” Anne vindt het prettig om met dezelfde ENGIE-collega’s aan deze campusprojecten te werken. “We hebben een goede match met de projectleider, die het overzicht weet te houden en ons echt ontzorgt. Bij complexe projecten zie je weleens onenigheid, maar ENGIE en de TU Delft hebben hetzelfde doel voor ogen. We dagen elkaar uit om tot het beste resultaat te komen.” 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Michel Leevendig.

tu delft park