Nieuws

Uitbreiding IC-kamers voor Zuyderland

ENGIE Services en Zuyderland hebben al jaren een duurzame samenwerking. Heel actueel is de opschaling van IC-bedden. Binnen de gestelde tijd zijn door inzet van complexe techniek van ENGIE twee extra IC-kamers gerealiseerd. ENGIE heeft zich hiervoor ook ingezet voor twee andere projecten: de realisatie van het nieuwe laboratoriumgebouw (2020) en de renovatie van de entree in Heerlen.  

Engineering on the spot: opschalen IC-kamers

Projectleider Dennis Martens (afdeling Bouwzaken bij Zuyderland) vertelt hoe de samenwerking met ENGIE is verlopen: “extra IC-bedden genereren is van enorm belang voor Zuyderland. Zowel in Heerlen als in Sittard hebben we daar aanpassingen voor gedaan. In Sittard is ervoor gekozen om een zaaltje dat naast de huidige IC met 12 kamers lag, te verbouwen. Daar hebben we in hele korte tijd twee extra IC-kamers gerealiseerd: we schalen dus op naar 14 IC-kamers. In de eerste weken van januari 2021 is er een planning uitgewerkt en de oplevering was voorzien halverwege april. Dit is voor ENGIE een relatief grote uitdaging gezien de complexiteit van de techniek die nodig is in een IC-kamer. Deze technische uitdaging bevindt zich voornamelijk in het plafond van de nieuwe kamers. De uitvraag om identieke IC-kamers te maken en daarbij de uniformiteit binnen het ziekenhuis te bevorderen, heeft ENGIE goed opgepakt. En dankzij een prettige samenwerking met de afdeling had deze nagenoeg geen overlast van de werkzaamheden. De snelheid in oplevering die we gevraagd hebben is ook geleverd.” 

“In een ziekenhuis is geen enkel project hetzelfde en je hebt met heel veel verschillende mensen en gremia te maken. De complexiteit van de techniek is vaak de grootste uitdaging. Daarom is de samenwerking met vaste contractors, zoals ENGIE, heel prettig.” - Dennis Martens  

Door renovatie een warmer welkom 

Ook in de bestaande bouw voert ENGIE technische optimalisaties uit. Dennis: “De uitdaging hier was om de entree van de zorginstelling in Heerlen aantrekkelijker te maken en dit voor een passend budget. We zijn kleine aanpassingen gaan doorvoeren om de beleving totaal anders te maken. Voor de hoofdroutes hebben we de vloerbedekking en veel verlichting vervangen. In de centrale hal is het donkere plafond gerenoveerd. Ondanks het een hoge entreehal was kreeg je toch het gevoel dat je in een donkere ruimte liep. Deze renovatie vond plaats in delen van het ziekenhuis waar we overdag veel bezoekers hebben rondlopen. Dus het overgrote deel van de werkzaamheden is ’s avonds uitgevoerd. Het plafond is vervangen door plaatsing van een volledige steiger: de route voor bezoekers en patiënten is onder de steiger gerealiseerd. De steiger opbouwen en het omleiden van de hoofdroute, was best een uitdaging.”   

Roadmap 2030 en 2050 maakt verduurzaming mogelijk 

In 2008 heeft ENGIE de nieuwbouw van het ziekenhuis en de energiecentrale van Zuyderland in Sittard-Geleen mede gerealiseerd. Sindsdien is ze verantwoordelijk voor de totale ontzorging, verbetering en optimalisatie van de technische installaties van Zuyderland. Om de duurzaamheidsambities van het ziekenhuis waar te maken, werken de experts van ENGIE op dit moment aan een roadmap naar 2030 en 2050. Daarin staan bijvoorbeeld scenario’s voor momenten waarop Zuyderland zou willen uitbreiden qua ruimtes als bijvoorbeeld operatiekamers – die specifieke utiliteitsbehoeften hebben – en dus ook qua vermogensvraag. 

 
Zuyderland Sittard