Nieuws

Rabobank steekt 11 miljoen in energievoorziening BIC

Image

EINDHOVEN – De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en ENGIE hebben met de Rabobank overeenstemming bereikt over de herfinanciering van de duurzame energievoorziening van Brainport Industries Campus (BIC). De zogenaamde ESCo-financiering, waarmee een bedrag van 11 miljoen euro is gemoeid, geldt als een doorbraak in de energietransitie.

Van stroom tot klimaatcontrole en van (demi)water tot perslucht, vacuüm en proceskoeling: op de BIC worden al deze voorzieningen volledig duurzaam opgewekt. 5.500 zonnepanelen en een warmtepompinstallatie zorgen ervoor dat de BIC geen gasaansluiting nodig heeft. De voorzieningen worden geleverd door BIC Utility BV, een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaar, technologie- en energiepartner ENGIE Services en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Rabobank Regio Eindhoven neemt nu de financiering van de installatie over van BIC Utility BV.

BOM

‘Op de BIC hebben we laten zien dat industrieel vastgoed gasvrij gerealiseerd kan worden’, zegt Harmen de Kool, van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, die participeert in BIC Utility BV. ‘De sleutel hiervoor is de Energy Service Company (ESCo) die verantwoordelijk is voor de realisatie, financiering én exploitatie van duurzame installaties, zoals zonnepanelen. We hebben de ambitie om meer van dit soort industriële ESCo’s te realiseren. Voor die opschaling hebben we de financiële slagkracht van banken nodig. Veel banken zijn onbekend met de ESCo-financiering. Daarom zijn we heel blij met deze samenwerking. Het is een uitstekende basis om samen met banken meer industriële ESCo’s voor de verduurzaming van de industrie op te zetten.’

Dé bankier van de energietransitie

Ook bij Rabobank overheerst tevredenheid. Directeur Grootzakelijk van Rabobank Regio Eindhoven Eerke Hoven: ‘Duurzame energieopwekkingsprojecten werken vaak met innovatieve technieken en nieuwe vormen van samenwerking. Daardoor is het lastig om financiële risico’s goed in te schatten. De uitdaging is ook dat er bij deze projecten geen conventioneel onderpand is en dat je te maken hebt met verschillende partijen. Rabobank heeft de ambitie om dé bankier van de energietransitie te zijn. De sleutel daarvoor ligt in een goede samenwerking tussen alle partijen. En dat is precies waar we in de Brainport regio heel goed in zijn.’

Energy companies van de toekomst

‘Rabobank heeft heel goed gekeken naar hoe de BOM en wij als ENGIE samen opereren’, zegt Ruud Vleugels van ENGIE. ‘Ze hebben pragmatisch gekozen en dat is, zeker bij deze relatief weinig toegepaste duurzame energiecentrale, een mooi teken van vertrouwen als het openstaan voor onze businesscase. Daar ben ik echt van gecharmeerd. BOM en ENGIE hebben alles zelf gefinancierd en gebouwd en bewezen dat een duurzame energiecentrale echt werkt. Mooi dat er nu een bank instapt. Dit bewijst dat we een mooi model hebben voor de toekomst en dat we nieuwe projecten kunnen initiëren en bouwen. Wat precies past in de strategie van ENGIE, om leider te zijn in duurzame verandering.’

-Einde persbericht-

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Isabelle de Man van Rabobank, isabelle.de.man@rabobank.nl, telefoonnummer: 06 22 677 390

Over Rabobank Groep

Rabobank Groep levert in verschillende landen over de hele wereld diensten op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, leasing en vastgoed. Rabobank Groep stelt het gezamenlijke belang van mensen en gemeenschappen voorop en in de dienstverlening staat het leveren van waarde voor de klant centraal. In Nederland ligt de nadruk op breed marktleiderschap, internationaal ligt de focus op het uitbreiden van de leidende positie als food- en agribank. Rabobank Groep is actief in 39 landen en had 43.270 fte op 30 juni 2020.

Voor meer informatie over de Rabobank Groep ga naar www.rabobank.com/nl.

Over ENGIE Nederland

ENGIE Nederland is een services- en energiebedrijf dat leiding neemt in duurzame verandering. In Nederland bestaat ENGIE uit ENGIE Services (marktleider in technische dienstverlening) en ENGIE Energie. Als één ENGIE spelen wij op een verantwoorde manier in op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit doen we door bedrijven, lokale overheden en consumenten CO₂ neutrale oplossingen als dienst aan te bieden. Op maat en kostenefficiënt, zonder grote investeringen voor onze klanten. Onze 6.000 medewerkers helpen bedrijven, instellingen en consumenten met slimme innovatieve technische en digitale oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, energiezuinige smart building oplossingen, duurzame mobiliteitsoplossingen en een betrouwbare opwekking en levering van groene energie. ENGIE Nederland is onderdeel van de beursgenoteerde ENGIE Groep met wereldwijd 171.100 medewerkers en een omzet van 60,1 miljard euro in 2019.

Over de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

Door te ontwikkelen, te investeren en te internationaliseren werkt De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) aan een duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie. Dat doen we samen met Brabantse ondernemers en ondernemende Brabanders die actief zijn op het gebied van Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Natuur & Voedsel en de hoogwaardige technologie die daarbij wordt ingezet.