Nieuws

Dumocom BV in één keer voorzien van lokale groene stroom

Dumocom-zon-op-dak

Voor Dumocom is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) erg belangrijk. Het blijft niet alleen bij een ambitie, maar wordt ook in de praktijk waargemaakt. Door nu de gehele stroomvoorziening in één keer volledig groen te maken wordt een belangrijke stap gezet. Deels gebeurt dit door het volledige dakoppervlak optimaal te benutten voor zonnepanelen. Het resterende deel van de stroomvraag komt van lokale zonneparken.

ENGIE en Dumocom hebben een langdurige relatie met elkaar. Vanuit dit partnerschap heeft ENGIE meegedacht over de duurzame ambities en de energie vraagstukken van Dumocom.

Zonnesysteem op dak
Om een eerste stap te zetten in het bereiken van haar Ambitie heeft Dumocom gekozen voor een Zonnesysteem op haar daken. De daken zijn door ENGIE voorzien van 2244 panelen met een capaciteit van ongeveer 1 MWp. Hierbij investeert en exploiteert ENGIE het zonnesysteem en gebruikt Dumocom de groene elektriciteit in haar productie proces. Zo ontstaat voor beide bedrijven een win win. Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het dak is gekozen voor hoog rendement zonnepanelen van 445wp per paneel.

Ambities
Om de ambities van Dumocom, volledig CO2 vrij stroom gebruik, te bereiken was volledige benutting van het dak niet voldoende. Aangezien de panelen op het dak goed zijn voor ongeveer 1/5 van het stroomgebruik. Daarom is er ook voor gekozen om de rest van het energieverbruik af te nemen uit een recent opgeleverd zonnepark in Twente. De combinatie van een eigen zonnedak en het afnemen van lokale groene stroom is voldoende voor het gehele jaarverbruik van de fabriek. Hiermee bespaart Dumocom ca. 2800 ton CO2 uitstoot per jaar.

Bouwtechnische uitdaging
Het project kende nog wel wat uitdagingen. Het streven om optimaal gebruik te maken van het dak had als gevolg dat er veel bouwtechnische zaken aangepast moesten worden. Ook was overeenstemming met de verzekering nodig. Zeker bij zonnepanelen op daken is het goed om dat vooraf goed uit te zoeken.

Vergroenen verbruik
André van de Loo, directeur Dumocom: “Nadat de mogelijkheden tot energiebesparing voor Dumocom benut waren, was het vergroenen van het energieverbruik de laatste stap om de CO2 uitstoot van het bedrijf te verlagen. Dumocom is geen energiebedrijf en heeft niet de ambitie om zelf energieprojecten te ontwikkelen. Wij willen een sterke en stabiele partner voor de toekomst, die voor lange termijn groene stroom kan garanderen”. De installatie is op 26 februari 2021 in gebruik genomen.

Dumocom BV
Dumocom BV is een producent van petflessen voor verpakking van chemie, voeding, cosmetica, detergenten en pharma producten. Het is ons doel dat zo eenvoudig, doeltreffend en zo duurzaam mogelijk te doen, zodat onze klanten daar de vruchten van plukken. Dumcom BV bestaat sinds 1991.

Engie Energie NL
Wie veel energie verbruikt, kiest zijn energiepartner zorgvuldig. ENGIE is de specialist in de (groot)zakelijke markt, met oplossingen die we specifiek afstemmen op uw energieambities. Van alleen het afnemen van groene elektriciteit of CO2 gecompenseerd gas tot zelf opwekken van duurzame energie. Als u meer wilt, biedt ENGIE u meer. Van verbruiksinzicht tot besparingsmaatregelen, van inkoopadvies tot decentrale opwek, van digitaal gemak tot flexibele administratieve oplossingen. ENGIE denkt mee én voert uit.