Nieuws

Consortium met ENGIE selecteert Zwolle voor onderzoeksproject geothermie

‘Zwolle aardgasvrij weer een stap dichterbij’

 

Een kansrijke locatie voor aardwarmte in het Noorden van Zwolle (Dijklanden) is uitgekozen om deel te nemen aan een Europees onderzoeksproject. Het project RESULT richt zich op het winnen van aardwarmte (ook wel geothermie genoemd) uit dunne aardlagen. Met de definitieve keuze voor Zwolle kan er verder onderzoek gedaan worden waarna wordt bepaald of een eerste boring met deze nieuwe techniek haalbaar is. 

Binnen het onderzoeksproject RESULT werken Engie (operator), Huisman (Geo Projectmanagement en boortechnologie), Energie Beheer Nederland (staatsbedrijf) en TNO (onderzoeksinstituut) samen. Met het onderzoek willen de partijen aantonen dat met een nieuwe boortechniek, ontwikkeld door Huisman, de productie van aardwarmte uit dunne aardlagen mogelijk kan worden verdubbeld en daarmee ook financieel haalbaar wordt. Als een uiteindelijke eerste boring succesvol blijkt kan aardwarmte in meer gebieden in Nederland rendabel worden ontwikkeld dan al werd gedacht. De nieuwe boormethode boort niet in één richting zoals normaal gesproken gebeurt, maar er worden verschillende zijtakken geboord hierdoor kan er meer warmte uit de bodem worden gehaald.

Zwolle heel geschikt
Volgens het samenwerkingsverband past de locatie in Zwolle erg goed bij het onderzoeksdoel van RESULT. “Op deze plek in Nederland zijn dunne aardlagen aanwezig in de ondergrond. Met een reguliere boortechniek kunnen we geen rendabele businesscase maken voor dit project. De warmte zou te duur worden voor de afnemers. Dankzij deze speciale boortechniek kunnen we de warmte uit de ondergrond beter benutten, de productie mogelijk zelfs verdubbelen en het project daardoor financieel haalbaar maken”, legt Remco van Ee van Huisman uit.

Als vervolgonderzoek en het vergunningsproces voorspoedig lopen kan RESULT mogelijk eind 2022 de eerste boring starten. Essentieel onderdeel van de vervolgonderzoeken is de vraag of er tijdig voldoende bovengrondse warmtevraag kan worden ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt dus samen met de gemeente Zwolle onderzocht of een warmtenet met voldoende afnemers kan worden ontwikkeld. Daarover wordt met verschillende partijen gesproken zoals woningbouwcorporaties, scholen en projectontwikkelaars.

Heeft u vragen over bovenstaand nieuwsbericht? Neem contact op met Christian van den Hoven