Nieuws

Vestia neemt Zeewater-WKO-installatie in Den Haag in gebruik

Woningcorporatie Vestia heeft de warmtedistributiecentrale van de vernieuwde Zeewater-WKO-installatie (ZWKO) in de Haagse wijk Duindorp in gebruik genomen. Het afgelopen jaar heeft ENGIE deze opgebouwd voor 764 woningen in de wijk. De warmtedistributiecentrale is het eerste deel van de innovatieve ZWKO-installatie, die ook een regeneratiecentrale omvat. Aan deze regeneratiecentrale gaat ENGIE in 2021 werken, met het plan om die in het eerste kwartaal van 2022 op te leveren.

Vestia koos in het najaar van 2019 voor ENGIE nadat de woningcorporatie vijf partijen had benaderd. ENGIE bracht de ervaring met de vorige centrale met zich mee en was bovendien de enige partij die de uitdaging aandurfde, aldus Harm Hogendoorn en Monika Manios van Vestia. “We zijn toen een één-op-één-samenwerking aangegaan waarin ENGIE heel goed het voortouw genomen heeft in het compleet krijgen van het ontwerp. Daar heeft ENGIE echt zijn nek voor uitgestoken.”

Vlekkeloos verlopen
In het project werkte ENGIE samen met een consortium van Haijtema en De Ruiter (verantwoordelijk voor de warmte- en koudebronnen) en Visser & Smit Hanab (voor de aanleg van het terreinleidingnet). ENGIE realiseerde de werktuigkundige, elektrotechnische en regeltechnische installaties en droeg daarnaast zorg voor de inbraakbeveiliging en de brandmeldinstallatie. “Het project is eigenlijk vlekkeloos verlopen, wat opmerkelijk is, want het is best een uniek project”, vertelt Hogendoorn.

Nóg duurzamer resultaat
Met de vernieuwde ZWKO-installatie maken ENGIE en Vestia de duurzame energievoorziening van Duindorp nóg duurzamer. Op 10 november nam Vestia de eerste fase van de installatie in bedrijf: de warmtedistributiecentrale die het zeewater vanaf de bronnen naar de woningen transporteert. Daarmee kon de bestaande zeewaterwarmtecentrale worden uitgeschakeld. De tweede fase draait om de bouw van een regeneratiecentrale. Die laadt de bronnen met warmte uit zee en brengt balans aan tussen de warmte- en koudebronnen.

Tweede fase
ENGIE is inmiddels begonnen met de engineering voor de tweede fase én met de ontmanteling van de oude centrale. In de loop van volgend jaar gaat de bouw van de regeneratiecentrale van start. Manios: “Het is nodig om binnen twee jaar die tweede fase af te ronden, anders raken de WKO-bronnen uitgeput. Gelukkig zitten we daarvoor prima op koers: in het derde kwartaal van 2021 beginnen we met de tweede fase.” De oplevering van de complete ZWKO-installatie wordt in het voorjaar van 2022 verwacht.