Nieuws

Start aanleg zonnepark Havenbedrijf Moerdijk

ENGIE is gestart met de realisatie van een zonnepark aan de Westelijke Randweg Moerdijk. Als initiatiefnemer is het Havenbedrijf Moerdijk verheugd dat de plannen realiteit worden. Het is een grote stap in het verder verduurzamen van het haven- en industrieterrein. Op het aan te leggen zonnepark komen in totaal 18.570 panelen. Daarmee kan het havenbedrijf voorzien in het eigen verbruik en is energieneutraal. De overcapaciteit wordt terug geleverd aan het net. De aanleg start volgende week en de verwachte oplevering is eind februari 2021.

Bijdrage aan klimaat en duurzaamheid
Ferdinand van den Oever: “Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de Havenstrategie 2030. In dat jaar willen we zelfs energieneutraal zijn. We vinden het belangrijk om met dit zonnepark onze bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen en het realiseren van de energietransitie. Ook hebben we een voorbeeldfunctie in het gebied en stimuleren we bedrijven op het terrein om te verduurzamen.” Het zonnepark komt op een kabel- en leidingenstrook. Door het dubbel ruimtegebruik wordt de grond efficiënter benut.

Begin dit jaar is na een grondig selectieproces de aanleg en het onderhoud van het zonnepark gegund aan technisch dienstverlener ENGIE. Het contract heeft een looptijd van 20 jaar. Betrokken als projectpartners zijn: 3E als technisch adviseur en technisch begeleider, Enexis verzorgt de netaansluitingen en Econnetic voert het projectmanagement en adviseert.