Nieuws

ENGIE en CAN-PACK succesvol met samenwerking volgens openboekprincipe

Voor CAN-PACK heeft ENGIE alle gebouw gebonden technische installaties voor de uitbreiding voor de nieuwe productielijn voor bier- en frisdrankblikjes gerealiseerd. Binnen een jaar na de start van het project rolden er miljoenen blikjes per dag van de band in de nieuwe productiehal van de fabriek in Helmond. Om dit binnen planning en budget voor elkaar te krijgen kozen ENGIE en CAN-PACK voor een samenwerking volgens het openboekprincipe, met vertrouwen als sleutelwoord.

Openboek wil zeggen dat ENGIE de kosten en de beoogde winstmarge voor dit project volledig transparant heeft gemaakt voor CAN-PACK. Vervolgens hebben beide partijen bij de start sámen een budget en het kritische tijdpad vastgesteld waarbinnen de klus moest worden geklaard. “Helderheid die ervoor heeft gezorgd dat onze aandacht volledig naar de kwaliteit en planning kon gaan”, legt Jorg Raaijmakers, manager Procurement bij CAN-PACK, uit.

"Helderheid die ervoor heeft gezorgd dat onze aandacht volledig naar de kwaliteit en planning kon gaan"

Geheim van het succes
En juist die focus vormt volgens beide partijen het geheim van het succes van de openboekmethode. “Dankzij de gezamenlijke budgetraming is er gedurende het project geen discussie geweest over zaken als meer- en minderwerk of het afdekken van bepaalde risico’s”, vult Maurice Janssens, directeur commercie projecten van ENGIE Services Zuid, aan. “Discussies die in meer traditioneel aangevlogen projecten vaak energie vreten en afleiden van het uiteindelijke doel.”

ENGIE heeft in dit project het ontwerp en de realisatie verzorgd voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Ook is er in de nieuwe hal een brandmeld- en sprinklersysteem ontworpen en geïnstalleerd.

Verdere samenwerking
Eerder was ENGIE al betrokken bij de nieuwbouw van de eerste productielijnen in de fabriek van CAN-PACK. En nu is dus de nieuwe lijn tot tevredenheid van beide partijen gerealiseerd. Alle reden om de transparante manier van samenwerken voort te zetten. Zo is ENGIE de komende jaren verantwoordelijk voor het onderhoud van de technische installaties. Dit uiteraard op basis van een openboekcontract en vertrouwen.

Bekijk de film over deze unieke en succesvolle samenwerking. Voor meer informatie: Maurice Janssens