Nieuws

Strategische samenwerking ENGIE en Bredenoord

ENGIE en Bredenoord zetten zich de komende tijd samen in voor het verduurzamen van de energiemarkt in Nederland, door samen een vloot van batterijboxen aan klanten aan te bieden. Door het inzetten van batterijsystemen, stand-a-lone of hybride, kan binnen bestaande energiesystemen het gebruik van fossiele brandstoffen terug worden gedrongen. Batterijensystemen vormen een duurzaam, stil en emissiearme oplossing voor diverse toepassingen.

De batterij boxen
De Battery Box is een mobiele container die tot 600 kW (600 kWh) energie kan leveren. Het gepatenteerde systeem is zo ontworpen dat het veilig en eenvoudig te transporteren is. Daarmee zijn de gecontaineriseerde systemen uitermate geschikt voor tijdelijke inzet op bijvoorbeeld bouwplaatsen of evenementen. De oplossing is ideaal voor inzet op plaatsen waar niet (tijdig) voldoende netcapaciteit aanwezig is, waar extreem hoge gebruikspieken nodig zijn, waar opslagcapaciteit noodzakelijk is of waar duurzame stroom zonder emissie (van CO2, stikstof, fijnstof) en geluid nodig is. De vloot batterijen bestaat momenteel uit zes Battery Boxes die individueel of gekoppeld kunnen worden ingezet.

Daarnaast kunnen de batterijen, door het KIWI software platform, virtueel gekoppeld worden met elkaar en met andere decentrale energiebronnen om het elektriciteitsnet te stabiliseren. De eerste Battery Boxes zijn inmiddels succesvol ingezet bij klanten en ook worden ze al structureel ingezet voor netstabilisatie.

Bas Evers van ENGIE: “ENGIE heeft veel kennis en ervaring op het gebied van batterijsystemen en het inzetten van die batterijen middels een software platform binnen het elektriciteitsnetwerk. Bredenoord heeft unieke kennis van flexibele inzetbare energiesystemen. De combinatie van deze twee markten maakt dit een uniek product waarmee we elke sector een snelle duurzame oplossing bieden voor bijvoorbeeld on- en off-grid peakshaving.”

Jaap Fluit, directeur van Bredenoord is het daar mee eens: “In de energietransitie die nu plaatsvindt is buffering van energie een belangrijke schakel. Met de vloot Battery Boxen hebben we een flexibele en snel inzetbare oplossing voor allerhande congestieproblematieken. Bij projecten met een grote stroomvraag kunnen we de Battery Box met hernieuwbare energie uit zon en wind inzetten. Dat levert de klant een duurzame oplossing met absolute stroomzekerheid. Primair ligt de focus op het reduceren van fossiele brandstoffen door het maken van slimme combinaties met verschillende stroombronnen. Daarnaast maken de systemen het ook mogelijk om stilte te bieden op stedelijke bouwplaatsen of in Natura2000 gebieden.”