Nieuws

Landelijke subsidie voor Slim Energienet Roermond

Gemeente Roermond heeft subsidie ontvangen uit het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. Hiermee is de aanleg van een Slim Energienet in Roermond een stap dichterbij. Het doel van dit project is inwoners van Roermond helpen om duurzamer en energiezuiniger te wonen.

Slim Energienet Roermond is een initiatief van Enpuls, ENGIE, de gemeente Roermond en de Provincie Limburg. Samen ontwikkelen zij nu de randvoorwaarden om een betrouwbaar en betaalbaar warmtenet aan te leggen. De (rest)warmte voor dit slimme energienet komt in eerste instantie van Smurfit Kappa Roermond Papier en zorgt straks voor warm water in woningen en kantoorpanden. “Door slim gebruik te maken van lokale warmte kan het aardgasverbruik in de woningen omlaag wat bijdraagt aan duurzamer en energiezuiniger wonen,” aldus Rens Evers, wethouder van de gemeente Roermond.

Meerdere rollen in de keten

In maart 2020 is ENGIE als ontwikkelingspartner en warmteleverancier aangesloten bij het project Slim Energienet Roermond (SER) en neemt meerdere rollen van levering van warmte op zich. Zo zorgen we ervoor dat de, door Smurfit Kappa geproduceerde, warmte bij de afnemers geleverd wordt, en zijn we verantwoordelijk voor alle technische diensten die bij deze rollen horen.

Het bijdragen aan de verduurzaming van de warmtevraag in de bebouwde omgeving is een grote opgave en een uitdaging die past bij de strategie van ENGIE. Ruud Vleugels, directeur ENGIE Utility Partners: “Voor ons is een duurzame warmtetransitie veel meer dan een alleen technische uitdaging. Het komt direct in de leefomgeving van mensen en is een maatschappelijk vraagstuk. ENGIE is al jaren verankerd in Limburg en we kiezen bewust voor samenwerking met gemeentes, woningcorporaties, bedrijven en bewoners. Zo borgen we maatschappelijke randvoorwaarden als wooncomfort, duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.”

Meer weten over Slim Energienet Roermond (SER)?

Kijk dan ook op de website van de gemeente Roermond of lees dit nieuwsbericht van ENGIE van maart 2020.