Nieuws

RUG bouwt nieuw datacenter op Zernike Campus

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een groeiende behoefte aan betrouwbare dataopslag en hoogwaardige rekencapaciteit. De huidige ‘Rekenhal’ op Landleven is sterk verouderd en wordt daarom vervangen door een high-tech datacenter. De bouw van het nieuwe ‘High performance Computing’ (HPC) datacenter van de RUG start  september 2020 op de Zernike Campus Groningen. Opdrachtnemer en technisch dienstverlener ENGIE Services zal de werkzaamheden samen uitvoeren met bouwkundig aannemer Bouwgroep Dijkstra Draaisma. Naar verwachting kan het datacenter begin 2022 in gebruik worden genomen.

“De bestaande “Rekenhal” uit 1971 – tussen Mercator en het Duisenberggebouw - heeft een gebrek aan ruimte, koeling, stroomvoorziening en is bovendien niet zo zuinig,” vertelt Anke Breeuwsma, technisch directeur van het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) van de RUG. Daarentegen neemt de vraag naar betrouwbare en toekomstbestendige supercomputers sterk toe. “Door deze nieuwbouw kunnen RUG-onderzoekers en afdelingen gebruik blijven maken van onze clouddiensten en zeer hoogwaardige rekenkracht. Het CIT blijft hierdoor expert in research data. Zo’n buitengewoon sterke infrastructuur is enorm belangrijk om bijvoorbeeld op Europees niveau mee te kunnen doen in de strijd om onderzoeksgelden.” De nieuwbouw komt nabij de kruising Grouwelerie en Zernikepark, ten noorden van P4.

 “Datacenters zijn nu niet meer weg te denken uit onze digitaal georiënteerde samenleving. Naar verwachting innoveren datacenters in de komende twintig jaar van stand alone eenheden naar integrale onderdelen in de elektrische en thermische energievoorziening. De visie van ENGIE hierbij is dat de energieopwekking, centraal of decentraal, zo efficiënt mogelijk moet plaatsvinden en dat rest-energie zoveel mogelijk wordt hergebruikt” vertelt Elmer Bos, manager datacenters van ENGIE Services. Het nieuwe datacenter zal zeer efficiënt omgaan met energie. Hiervoor worden efficiënte elektro- en koeltechnische oplossing toegepast wat ervoor zorgt dat het energie-efficiëntie cijfer (PUE) een waarde zal kennen van 1,25 of lager.

De opdracht is gegund op basis van een UAV-GC contract. Bij een UAV-GC contract krijgt de opdrachtnemer meer taken en meer verantwoordelijkheden ten opzichte van traditionele gunningsmethoden. ENGIE Services zal samen met haar partners (Bouwgroep Dijkstra Draaisma, adviseur Zentrys en Team4architecten) de volledige realisatie voor haar rekening nemen. Alle betrokken bedrijven zijn gevestigd in Noord-Nederland. 

Planning
De bouw van het datacenter start in september 2020. Vanaf 14 september zullen de eerste funderingspalen worden aangebracht. Om zo weinig mogelijk trillings- en geluidsoverlast te geven, wordt geboord in plaats van geheid. Begin 2022 zal het datacenter naar verwachting in gebruik zijn.