Nieuws

Uniek ENGIE waterstofproject krijgt subsidie Waddenfonds

De ontwikkeling van een waterstofketen voor maritiem en wegvervoer in de regio Den Helder is weer een stap dichterbij. Het Waddenfonds onderschrijft het belang van dit project met de toekenning van een subsidie van 1,3 miljoen euro.

In een eerder stadium kreeg het project, een initiatief van Port of Den Helder, ENGIE, Total, Damen Shipyards, Alliander en andere partners, al een DKTI-subsidie van 1,4 miljoen euro toegekend. Het streven is om eind 2021 de keten van een zonnepark, elektrolyser en tankstation volledig operationeel te hebben.

Waterstoftankstation voor fossielvrije waddenvloot
Het Waddenfonds investeert in totaal 8 miljoen in het ontwikkelen van een fossielvrije waddenvloot. Een deel van de subsidie wordt toegekend aan het ontwikkelen van een waterstofketen in de haven van Den Helder. In het gebied van de Kooyhaven te Den Helder worden waterstof vulpunten gerealiseerd waar personenvoertuigen en vrachtwagens kunnen tanken en schepen waterstof kunnen bunkeren. Als onderdeel van het project gaat Damen Shipyards een servicevaartuig ontwikkelen dat elektrisch vaart op waterstof. Het schip zal onder andere gebruikt worden door onderzoeksinstellingen en Port of Den Helder. 

Lokale productie
De groene waterstof wordt niet aangevoerd, maar wordt door middel van elektrolyse lokaal geproduceerd en via een leiding naar het vulstation gebracht waar het beschikbaar gemaakt wordt voor scheepvaart, vrachtverkeer en personenvervoer. Om de elektrolyser te voeden met groene stroom gaat ENGIE hier lokaal in eerste instantie een zonnepark van 2,8MWp voor realiseren. In een later stadium volgt dan een groter zonnepark.

Bijdragen aan een juiste netbalans
Samen met de regionale netbeheerder wordt daarnaast onderzocht of de waterstofinstallatie een rol kan spelen in de netcongestie door juist bij aanbod van veel zon en wind waterstof te produceren en daarmee te voorkomen dat zonneparken of windparken uitgezet moeten worden. Ook kijken we naar het inzetten van de elektrolyser als flexibel regelvermogen (ten behoeve van het behouden van de netbalans).

Samenwerking essentieel
Pieter Blok, manager Duurzaamheid bij ENGIE: ”Voor succesvolle waterstofprojecten is samenwerking in de keten en de inpassing van de installatie in het energiesysteem essentieel. Met alle expertise die de verschillende partijen op tafel brengen, ben ik ervan overtuigd dat we erin zullen slagen om van dit innovatieve station een succes te maken en de ontwikkeling van groene waterstof te versnellen. En tevens te zorgen dat de installatie positief bijdraagt aan de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk door slimme koppeling aan de actuele vraag en aanbod van duurzame elektriciteit.”