Nieuws

Plaatsing eerste paneel Zonnepark HALO

Wethouder Kirsten Ipema van de Gemeente Noordenveld heeft, samen met Richard Ton, voorzitter van Energiecoöperatie Noordseveld, het eerste paneel voor het zonnepark HALO geplaatst bij de gaslocatie van de NAM in Langelo. Het zonnepark wordt in de zomer van 2020 opgeleverd en zal met ca. 3.300 zonnepanelen voldoende stroom opleveren voor het jaarlijkse gebruik van ongeveer 300 huishoudens. Technisch dienstverlener ENGIE draagt zorg voor de bouw van het park. Het plaatsen van het eerste paneel is voor de energiecoöperatie Noordseveld het officieuze startschot voor de realisatie van een energieneutraal Noordenveld.

In de zomer van 2020 wordt zonnepark Halo opgeleverd, daarmee is het eerste zonnepark in de gemeente Noordenveld een feit. Het park is volledig eigendom van de Energiecoöperatie Noordseveld en wordt gebouwd door technisch dienstverlener ENGIE. Met dit zonnepark leveren de inwoners van Noordenveld zelf een bijdrage aan de transitie naar duurzame energie, ze kunnen namelijk mee investeren.

Oorspronkelijk was het plan van Energiecoöperatie NoordseVeld om het dijklichaam rond de gasopslag te beleggen met zonnepanelen. Het idee was om met dit project een stralenkrans van panelen rond de gasopslag te leggen, een zogenaamde Halo. In overleg met de NAM is uiteindelijk afgezien van dit idee, omdat schaduw van bomen en lange afstanden tussen verschillende onderdelen dit niet haalbaar maakten. Er is gekozen voor een zonnepark bij de entree van het complex van de gasopslag. Hier komen ca. 3.300 zonnepanelen met een totaal vermogen van ca. 1 MWp, wat voldoende stroom oplevert voor het jaarlijkse gebruik van ongeveer 300 huishoudens.

Voor de realisatie van zonnepark Halo kreeg Energiecoöperatie Noordseveld financiële steun van de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stelt de grond voor het zonnepak kosteloos ter beschikking.

Energieneutraal Noordenveld

Het nieuwe park draagt perfect bij aan de doelstellingen van de Energie coöperatie. “Onze visie is een energieneutraal Noordenveld, waarbij energiebedrijven niet langer energie verkopen, maar energie lokaal uitwisselen tussen huishoudens en bedrijven. We willen dat deze energie, inkomsten en werkgelegenheid genereren voor de huidige gemeenschap,” vertelt Richard Ton voorzitter van de energiecoöperatie. “Voor ons dit dan ook een enorm belangrijk project en hopelijk niet het laatste.”

Het streven van Energiecoöperatie NoordseVeld is om het zonnepark gedeeltelijk met lokaal geld te financieren. Voor de bouw zijn leningen betrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en bij de Drentse Energie Organisatie (DEO). De lening van DEO zal na realisatie worden omgezet in lokale financiering door middel van crowdfunding. Op de website van de Energiecoöperatie lees je hoe je zelf kunt participeren in dit nieuwe park.