Nieuws

Rijsterborgh en Rijksvastgoedbedrijf eerste afnemers van Smart Polder in Arnhem

In de Arnhemse wijk Vredenburg zijn de gebouwen Rijsterborgh en Rijksvastgoedbedrijf de eerste afnemers van het nieuwe concept 'Smart Polder'. De betrokken partijen ondertekenden op 18 februari 2020 de leveringsovereenkomst voor warmte en koude met ENGIE. De duurzame warmte en koude wordt vanuit het Smart Polder-systeem in de Arnhemse wijk Vredenburg/Kronenburg geleverd.

Smart polder concept
Het gaat om een nieuw concept: Smart Polder is een collectief bronnensysteem voor meerdere bestaande gebouwen met aanvullende warmtewinning uit oppervlaktewater. Deze warmte uit oppervlaktewater kan gewonnen worden, omdat er in de wijk een gemaal van het waterschap Rivierenland aanwezig is. Dit zorgt voor voldoende aanvoer van water. In de zomer wordt warmte, die door natuurlijke opwarming van de zon ontstaat, uit het oppervlaktewater gewonnen en opgeslagen in de bodem. In de winter wordt het warme water dan weer opgepompt en worden de gebouwen Rijnpoort van Rijsterborgh en het Rijkskantoor (waar de Belastingdienst is gevestigd) ermee verwarmd. Daardoor koelt het grondwater weer af en worden de gebouwen in de zomer weer gekoeld. Er ontstaat ook een neveneffect. Door het onttrekken van de warmte uit het oppervlaktewater in de zomer, ontstaat een verkoelend effect in de wijk.

Koplopers
Rijsterborgh en Rijksvastgoedbedrijf zijn de eerste partijen die samen met ENGIE, het Waterschap Rivierenland, Firan en IF Technology de mogelijkheden voor afname van warmte en koude serieus hebben onderzocht. Een eerste haalbaarheidsonderzoek is in 2018 gestart met deze partijen. Rijsterborgh en Rijksvastgoedbedrijf kunnen met recht de koplopers van dit project genoemd worden, nu zij als eerste afnemers definitieve contracten zijn aangegaan. Hiermee verduurzamen zij vergaand hun warmte- en koudevoorziening en is de energieprestatie van de gebouwen toekomstvast. Voor verwarming wordt de huidige aardgasinzet voor de CV-ketels verlaagd naar alleen de pieksituaties in hartje winter. Voor koeling wordt flink bespaard op elektriciteit door gebruikmaking van de koeling uit de bodembronnen. Naar verwachting worden de panden begin 2021 aangesloten op het collectieve systeem.

Inmiddels wordt ook gewerkt aan uitbreiding met andere afnemers in Vredenburg en in de aanpalende wijk Kronenburg, zoals de woningbouwcorporaties.