Nieuws

Twence en ENGIE tekeken voor zonnepark 't Rikkerink

De realisatie van zonnepark ’t Rikkerink op de voormalige stortplaats in Hof van Twente is weer een stap dichterbij. Twence directeur Marc Kapteijn en Freddy de Boer, algemeen directeur van ENGIE Services Noord, tekenden het contract voor de aanleg en het onderhoud van het park met een vermogen van 12,5 MW. In de zomer van 2021 levert ENGIE het zonnepark op.

“Met meer dan 29.000 panelen produceert het zonnepark straks elektriciteit voor ongeveer 4.000 huishoudens”, legt Marc Kapteijn uit. “Zo wordt een voormalige stortplaats een duurzame energievoorziening die bijdraagt aan de energietransitie en het beperken van de CO2-uitstoot.” ENGIE gaat het zonnepark bouwen en is de komende vijftien jaar ook verantwoordelijk voor onderhoud en monitoring. “We zijn blij met de ervaring die ENGIE meebrengt in het bouwen van zonneparken.”

Verduurzaming regio Twente

"Wij zien Twence als een natuurlijke partner in de energietransitie. Samen werken we al een aantal jaren aan verduurzaming van de regio Twente. Voor ons is het daarom ook een logische vervolgstap om de duurzame relatie tussen Twence en ENGIE en haar omgeving verder vorm te geven met de realisatie van dit zonnepark", vertelt Freddy de Boer van ENGIE.

Start energieproductie in 2021
Inmiddels is de voormalige stortplaats ’t Rikkerink voorzien van twee afdichtingslagen. In 2020 volgt de derde en laatste laag. Deze afdichtingslagen zorgen ervoor dat er geen hemelwater door de afvalberg kan sijpelen en is tegelijk de basis voor het te bouwen zonnepark. De beboste taluds van de stortplaats zorgen ervoor dat het zonnepark mooi in het landschap past. Net als bij de werkzaamheden tijdens de afdichting, worden omwonenden nauw betrokken bij de aanleg van het zonnepark. In de zomer van 2021 neemt Twence het zonnepark in gebruik.