Nieuws

ENGIE neemt Hydreco Geomec over en krijgt leidende positie in aardwarmte

ENGIE heeft Hydreco Geomec overgenomen. Met deze overname wordt ENGIE marktleider en versterkt ze haar slagkracht op het gebied van aardwarmte. Hydreco Geomec is een sterk groeiend bedrijf op gebied van aardwarmte ontwikkeling en productie met een solide missie: met geothermische warmte bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. Deze missie past perfect in de ambitie van ENGIE om leiding te nemen in duurzame gebiedsontwikkeling.

Samen meer slagkracht

‘We vullen elkaar erg goed aan’ vertelt Jan Brandts, bij ENGIE verantwoordelijk voor aardwarmte in Nederland: ‘ENGIE brengt financiële slagkracht, een grotere ontwikkelcapaciteit mee en relevante ervaring vanuit internationale en nationale projecten. In Nederland werkt ENGIE aan verschillende aardwarmteprojecten voor de gebouwde omgeving, zoals bijvoorbeeld in Utrecht (LEAN en GOUD), Nijmegen, Barendrecht en Haarlem’.

Bas Evers, algemeen directeur van ENGIE Ventures & Integrated Solutions beaamt: ‘We zijn heel enthousiast over de nieuwe collega’s die een grote ervaring, drive, ondernemerschap én passie meebrengen. Aardwarmte is een belangrijke hernieuwbare energiebron die in Nederland voorhanden is. Dankzij deze overname kunnen we onze dienstverlening in duurzame warmte verbreden en verdiepen om het energiesysteem van de toekomst mogelijk te maken’.

Peter Odermatt, algemeen directeur Hydreco Geomec, is blij met de versterking van de slagkracht: ‘Het is goed dat ENGIE Hydreco Geomec de ruimte geeft om de bedrijfsvoering en de gehanteerde aanpak te continueren om van daaruit de gezamenlijke potentie door te ontwikkelen. Hydreco Geomec hanteert de hoogste standaarden voor aardwarmte die de veiligheid voor de ondergrond en het duurzame karakter van deze energievorm borgen. Als dochteronderneming van ENGIE is Hydreco Geomec in 2020 onder dezelfde naam actief in markt’.

Waardeontwikkeling gebiedsontwikkeling

Om Nederland CO₂ neutraal te maken zet ENGIE diverse oplossingen in voor een duurzaam energiesysteem, waaronder aardwarmte, warmte- en koudeopslag, warmtenetten, restwarmte en uitkoppeling. Ook opwek van elektriciteit met zonnepanelen, windmolens en productie van biogas en waterstof vallen hieronder. Voor elk gebied wordt met en voor de bedrijven en omwonenden de juiste combinatie uitgewerkt want ENGIE heeft ruime ervaring met de exploitatie van duurzame energiesystemen. Dankzij de combinatie van de expertise van Hydreco Geomec en de slagkracht van ENGIE wordt de impact op het ontwikkelen, beheren en exploiteren van nieuwe warmtenetten en WKO-systemen in Nederland vergroot.