Nieuws

Peter Smeets benoemd als CCO ENGIE Nederland

Peter Smeets is per 1 januari 2020 benoemd als Chief Commercial Officer ENGIE Nederland. ENGIE wil hiermee haar klantoriëntatie versterken.

ENGIE is een unieke speler in de energietransitie en heeft zich tot doel gesteld de samenleving op weg te helpen naar een CO2-neutrale economie. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is er een doordachte commerciële aanpak nodig, want ENGIE kan dit streven alleen in samenwerking met klanten en partners tot een goed einde brengen.

Nieuwe vormen van integrale dienstverlening en andere verdienmodellen op basis van resultaatverplichting staan daarbij centraal en zullen ertoe bijdragen dat de klant verduurzaamt en tegelijkertijd ook nog kosten bespaart.

Peter Smeets CCO ENGIE Nederland beaamt: ‘Door onze unieke combinatie van kennis op het gebied van technische dienstverlening en energielevering zijn wij in staat onze klanten te helpen met hun duurzaamheidsvraagstuk in het tempo dat hen past. Dit kan omdat ENGIE een integrale dienstverlening aanbiedt waarbij ze zelf financiert, bouwt en onderhoudt. Zo geeft ENGIE invulling aan de CO₂-neutrale bedrijfsvoering van de klant zodat zij zich bezig kunnen houden met hun core-activiteiten. Wij hebben daar de afgelopen jaren al veel ervaring mee opgedaan!’

Smeets heeft ruim 26 jaar ervaring in diverse directiefuncties binnen de ENGIE-groep en treedt in zijn nieuwe rol toe tot het Executive Team van ENGIE Nederland.