Nieuws

ENGIE test een collaboratieve robot voor werkplaatstoepassingen

ENGIE is sinds eind vorig jaar partner van het INTERREG (Europese-Unie) subsidieprogramma. In dit kader doet ENGIE mee aan een innovatief robotica programma: het project ‘Smart Tooling’. In dit programma, gestart in oktober 2018 en lopend tot juli 2019, wordt een collaboratieve robot getest voor werkplaatstoepassingen. Robot ‘Cobot’ is daarom sinds half januari 2019 geïnstalleerd in de werkplaats van ENGIE in Hoek bij de eigen bedrijfsschool Goflex.

Innovatief robotica programma
Het programma heeft als doel de procesindustrie te versterken door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB of KMO-ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor heeft het Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie KicMPi (KicMPi), voor het Smart Tooling project, bedrijven en technische dienstverleners gezocht die samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen. Deze technische dienstverleners worden als projectpartner ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en het testen bij grote ondernemingen of KMO of MKB in de procesindustrie. De KMO of MKB-bedrijven worden als projectpartner ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes.

Collaboratieve robot ‘Cobot’
Cobot staat voor een collaboratieve robot. Dit wil zeggen een robot die samen in de directe omgeving met mensen in een proces, op een veilige manier arbeid kan verrichten. In het kader van continu verbeteren en optimaliseren, wil ENGIE onderzoeken in hoeverre een Cobot ingezet kan worden als geautomatiseerde collega voor werkplaatstoepassingen.

Arbeidsomstandigheden optimaliseren
Het inzetten van de robot wordt gedaan om de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers in de werkplaats te verbeteren en om processen verder te optimaliseren. Denk hierbij aan het uit handen nemen van monotone repeterende werkzaamheden, het assisteren bij zware, lastige werkzaamheden en het vasthouden en positioneren van objecten.

Innoveren met maintenance in de procesindustrie 
Het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie is een zelfstandige coöperatieve vereniging. Deze vereniging stimuleert samenwerking tussen bedrijven met als doel het innoveren met maintenance in de procesindustrie.