Blog

Wanneer is stroom groen? Wij leggen het graag uit

Groene stroom is in. En dat is niet zo gek, want het is beter voor het milieu en draagt bij aan een duurzamere wereld. Een wereld waarop we ook in de toekomst comfortabel kunnen leven. Daarom bieden wij nieuwe klanten alleen nog maar groene stroom aan. Maar wanneer is stroom nou eigenlijk groen? Wij leggen het graag uit. 

Puur natuur, van moeder aarde  

Groene stroom wordt geproduceerd zonder fossiele brandstoffen, zoals gas en kolen. Het is energie uit natuurlijke bronnen die niet belastend zijn voor het milieu. Het wordt bijvoorbeeld opgewekt door de windmolens die je ziet in Flevoland of door de zonnepanelen op jouw dak of dat van de buren. 

Ja, natuurlijk mét garantie 

Om bij te houden hoe en hoeveel groene stroom geproduceerd is, wordt een Garantie van Oorsprong (GvO) gemaakt. Een GvO-certificaat garandeert de bron van de stroom (zon, wind, water of biomassa) en de plek waar de stroom is opgewekt. De producent krijgt het GvO-certificaat en kan het vervolgens verkopen óf gebruiken voor de levering van groene stroom aan zijn eigen klanten. In heel Europa werkt dit hetzelfde. En dat is handig. Door GvO’s te kopen van bronnen in andere landen, kun jij ook kiezen voor zonne-energie uit Italië of windenergie uit Frankrijk.

Ook de administratie is op orde

De GvO’s worden verstrekt door CertiQ (www.certiq.nl). De GvO’s die door CertiQ worden verstrekt zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Elke energiemaatschappij toont met GvO’s aan hoe en waar de groene stroom die ze levert geproduceerd is. Dit gebeurt in twee stappen:

  1. De energieleverancier koopt GvO’s van andere producenten of krijgt ze bijvoorbeeld uit eigen wind- en zonneparken. Eén GvO staat voor 1000 kWh aan stroom. 
  2. De energieleverancier wijst de GvO’s  toe aan de klanten die hun energie krijgen van een bepaalde bron. Dit zijn mensen zoals jij en ik, die de stroom gebruiken om comfortabel te wonen of te werken. Zo weten we zeker dat elke GvO maar één keer verkocht wordt.

ENGIE’s groen 

Om aan onze klanten te laten zien waar onze stroom vandaan komt, maken wij ieder jaar een Stroometiket. Dit kun je vergelijken met een etiket met ingrediënten op een pot pindakaas. Alleen gaat het nu om de stroom die wij geleverd hebben. In het Stroometiket staat precies welke bronnen zijn gebruikt en waar de stroom vandaan komt. Alleen groene stroom die is voorzien van een GvO mag opgenomen worden in het etiket. De Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl), een onafhankelijke toezichthouder, controleert deze gegevens.

De groene stroom die ENGIE levert is opgewekt door zon, wind, water en biomassa en komt van verschillende locaties in Europa en Nederland. Onze stroom komt bijvoorbeeld uit onze eigen zon- en windparken in Eemshaven, Zwolle en Nijmegen. Zo weet jij dus zeker dat jouw groene stroom van ENGIE ook écht groen is! En dat ook jij een bijdrage levert aan een duurzamere wereld.