Artikel

Positieve impact in keten

ENGIE bekleedt in Nederland een unieke positie als zowel leverancier van energie en ondersteunende services. De impact die we daarmee kunnen realiseren, is groot. We merken dat de vraag naar CO2-neutrale oplossingen onder bedrijven, lokale overheden en consumenten blijft stijgen en helpen deze opdrachtgevers graag met hun eigen duurzame uitdagingen. Door ook zelf duurzaam in te kopen, vergroten wij onze bijdrage aanzienlijk.

Duurzaamheid vast criterium 

 Verduurzamen doe je namelijk niet alleen, maar met alle partners in de keten. Voor het realiseren van je eigen duurzame doelstellingen én die van je opdrachtgevers heb je tenslotte partners nodig die bijdragen aan die doelstellingen. Daarom wordt duurzaamheid voor ENGIE één van de vaste criteria in de selectie van leveranciers, naast prijs, kwaliteit en logistiek. Zo werken we toe naar volledig maatschappelijk verantwoord inkopen in 2030, met alleen nog maar leveranciers die een aantoonbaar positieve impact hebben op MVO-gebied.

Duurzame inkoopstrategie 

ENGIE voert een tweesporenbeleid om haar duurzame inkoopstrategie te verwezenlijken:

  • We verduurzamen de inkoopcategorieën, waarbij categoriemanagers per inkoopcategorie worden getraind in het verduurzamen van hun categorie;
  • We rollen het duurzaam Inkoopbeleid uit in de gehele inkooporganisatie, waarbij alle inkopers worden getraind in het gedachtegoed van duurzaam inkopen.

Leveranciersselectie

ENGIE voert gesprekken met leveranciers over hun duurzaamheidsdoelstellingen, laat een onafhankelijke partij hun beleid beoordelen en kijkt samen met de leverancier welke verbeteringen er kunnen worden doorgevoerd. Zo maken we een selectie van duurzame leveranciers.

Impact

Het MVI-beleid richt zich op de onderwerpen waarmee leveranciers de grootste impact kunnen maken. Zo worden ze beoordeeld op thema’s als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en maatschappelijke betrokkenheid. Maar ook ketenverantwoordelijkheid, circulariteit en veiligheid zijn specifieke thema’s die ENGIE bespreekt met haar leveranciers. Op basis van deze criteria kiest ENGIE zorgvuldig haar partners. Wij streven ernaar dat al onze leveranciers in 2030 een aantoonbaar positieve impact op MVO-gebied hebben. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst.