Artikel

ENGIE maakt circulariteit meetbaar

De facilitaire coalitie van het duurzame bedrijfspaviljoen Circl* heeft een missie: de facilitaire dienstverlening volledig circulair inrichten. Een missie die naadloos aansluit bij de doelstelling van ENGIE om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Niet voor niets pakte ENGIE Services als deelnemer van de coalitie de handschoen op om de stap te maken naar het meetbaar maken van circulariteit binnen Circl. Samen met de partners ontwikkelde ENGIE een dashboard dat voor facilitaire dienstverleners binnen de coalitie – cateraar, afvalverwerker, technische dienstverlener en schoonmaakbedrijf – zichtbaar maakt hoe circulair zij werken.

Circulaire strategie

Het dashboard is gebaseerd op ‘de tien R’en-filosofie van circulariteit’. De R’en geven strategieën weer over hoe je beter om kunt gaan met materiaalstromen. Van ‘rethink’ tot ‘recover’. We meten de grootte van de stroom en welke R is gekozen als circulariteitsstrategie. Zo maken we inzichtelijk hoe circulair de dienstverlening is. Het doel is uiteindelijk om de prestatie te verbeteren op het gebied van circulaire dienstverlening. Het dashboard laat zien in hoeverre de partners circulaire strategieën toepassen en waar kansen liggen.

Kritisch kijken

Maurits van Riemsdijk, specialist corporate responsibility: “Het dashboard zorgt ervoor dat je kritisch gaat kijken naar de producten die je gebruikt. Doordat je inzicht hebt in bijvoorbeeld je verbruik, ga je jezelf kritischer vragen stellen, zoals: heb ik het nodig? Kan ik ook minder inkopen of zijn er alternatieven? Je kijkt naar waar het vandaan komt: hoe is het geproduceerd? En wat doe ik zelf met het product als het kapot is of als ik het niet meer kan gebruiken in de huidige vorm? Welke van de 10 R’en – oftewel circulariteitstrategieën – pas ik toe en wat levert dit op? Samen met de partners kijken we vervolgens of we op een andere manier meer duurzame winst kunnen realiseren.”

Continu optimaliseren

De eerste versie van het dashboard draait nu ongeveer een jaar. We hebben data kunnen verzamelen en de werking van het model kunnen testen. Gezamenlijk werken we toe naar een 2.0 versie, waarin we de methode continu kritisch evalueren, de data analyseren en het proces van monitoren optimaliseren. Zo maken wij als facilitaire dienstverleners gezamenlijk steeds meer de stap naar volledig circulaire dienstverlening en sluit de ‘circl’ zich langzaam.

 

* De facilitaire coalitie bestaat uit partners CSU, Avex, Spirit Hosting, Securitas, Vermaat, de facilitaire afdeling van ABN AMRO en ENGIE.