Grip op je energie met de ENGIE-app

Biomassa energie

Er is steeds meer behoefte aan duurzame energie. Duurzame energie kan op verschillende manieren worden opgewekt, zoals met behulp van zonnepanelen, windmolenparken, waterkrachtcentrales of biomassa. Op deze pagina gaan we dieper in op het opwekken van energie met biomassa. In het klimaatakkoord staat beschreven dat biomassa een belangrijke maatregel is om fossiele brandstoffen te vervangen. Veel mensen vragen zich af of deze methode wel zo duurzaam is. Lees op deze pagina meer over wat biomassa is, hoe het wordt opgewekt en wat de voor-en nadelen zijn.

Wat is biomassa?

Biomassa heeft een brede betekenis, het gaat namelijk over al het materiaal met een plantaardige of dierlijke herkomst. Verschillende voorbeelden van biomassa zijn hout, landbouwgewassen, dierlijke mest, wol of plantaardige oliën. Deze materialen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Wol kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor kleding en mest kan gebruikt worden voor het telen van landbouwgewassen. Daarnaast kan biomassa ook gebruikt worden om energie op te wekken. Voor het opwekken van energie wordt de biomassa verbrand of vergast. Een voorbeeld hiervan is het verbranden van afval- en resthout om warmte of energie op te wekken.

Energie opwekken met biomassa

Er zijn verschillende manieren om energie op te wekken met biomassa. Eén van de meest gebruikte manieren is de verbranding van biomassa in biomassacentrales. Deze centrales zijn zo ingericht om energie op te wekken uit biomassa. In deze biomassacentrales maken ze meestal gebruik van afval- en resthout (houtsnippers en houtpellets). De warmte die hiermee wordt opgewekt wordt aangeleverd aan een warmtenet. Ook bedrijven wekken hun eigen energie op met biomassaketels. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van afvalhout, slachtafval en oud papier. De energie die ze hiermee opwekken wordt meestal gebruikt voor de verwarming van het pand of voor de productieprocessen. Verder wordt er in (aangepaste) kolencentrales ook gebruik gemaakt van biomassa als energiebron. Dit als aanvulling op de kolen die ze gebruiken. De laatste methode voor het opwekken van energie met biomassa is met afvalverbranding. Aangezien het grootste gedeelte van ons afval van biologische oorsprong is, wordt dit gezien als hernieuwbare energie.

De voor- en nadelen van biomassa

Meerdere mensen twijfelen over hoe duurzaam het opwekken van energie met biomassa is. Zo heeft biomassa verschillende voor- en nadelen.

Voordelen biomassa


  • Hernieuwbaar: Eén van de voordelen van biomassa is dat het onuitputtelijk is. Organische materialen raken namelijk net als zonne-energie en windenergie niet op.
  • CO2-neutraal: Bij de verbranding van biomassa komt er wel CO2 vrij, alleen heeft dit weinig tot geen invloed op de klimaatverandering. De reden hiervoor is dat de CO2 die vrijkomt weer wordt opgenomen door het organische materiaal, zoals bomen en planten. Hierbij is het wel belangrijk dat er bijvoorbeeld evenveel bomen worden geplant als dat er verbrand worden.
  • Te vermengen met andere brandstoffen: Verschillende soorten biomassa zijn geschikt om te gebruiken met andere brandstoffen. De kosten zijn hierdoor laag, omdat er minder investeringen en aanpassingen nodig zijn om biomassa te kunnen gebruiken.
  • Multifunctioneel: Het opwekken van energie met biomassa slaat twee vliegen in één klap. Zo ruimt het organisch restafval op en wordt het tegelijkertijd gebruikt om energie op te wekken.

Nadelen biomassa


  • Luchtvervuiling: Een nadeel van biomassa is dat bij de verbranding van de materialen er schadelijke stoffen, zoals metalen, chloor of zwaveldioxide kunnen vrijkomen. Dit kan zorgen voor luchtvervuiling.
  • Herkomst is lastig te bepalen: Bij het opwekken van energie met biomassa is het lastig om de herkomst te bepalen. Hierdoor is het ook moeilijk om te bepalen hoe duurzaam energieopwekking met biomassa is.
  • Bedreiging van de voedselproductie: Wanneer stukken land gebruikt worden voor biobrandstof in plaats van voedselproductie, dan is er minder ruimte voor voedselproductie. Dit kan leiden tot tekorten en hogere voedselprijzen.
  • Vervuilend proces: Voordat biomassa omgezet kan worden in energie moet het eerst geoogst of verzameld worden en naar de juiste locatie vervoerd worden. Deze processen kosten ook energie. Als er bijvoorbeeld houtpellets uit een ander land moeten komen, wordt er gebruikt gemaakt van fossiele brandstoffen om dit te vervoeren. Hierdoor is het al gelijk een stuk minder duurzaam.

100% groene stroom van ENGIE

Ondanks dat biomassa in het klimaatakkoord staat aangegeven als duurzame energiebron, kun je je afvragen of het opwekken van energie met biomassa wel echt zo duurzaam is. Bij energiebronnen als zonne-energie en windenergie weet je zeker dat je energie op een duurzame manier is opgewekt. Gebruik jij op dit moment nog energie dat is opgewekt met fossiele brandstoffen en wil jij overstappen naar een groene energieleverancier? Kies dan voor ENGIE. Wij leveren 100% groene stroom en CO2-gecompenseerd gas uit Nederland. Onze windmolenparken en zonneparken zijn dagelijks bezig met het opwekken van groene stroom. Ben jij benieuwd naar groene stroom en CO2-gecompenseerd gas van ENGIE?

Bereken direct je maandbedrag
Nederlandse windenergie