Artikel

Periodiek vitaliteitsonderzoek

Een middel om mensen te activeren met hun vitaliteit aan de slag te gaan. Dat is wat Coen Jansonius, specialist duurzame inzetbaarheid bij ENGIE, hoopt dat het Periodiek Vitaliteitsonderzoek is. In 2019 is het onderzoek uitgevoerd onder bijna 1200 medewerkers. Het onderzoek geeft inzicht in het eigen werkvermogen, om van daaruit actie te kunnen ondernemen als hier behoefte aan is.  

Vragenlijst en fysiek onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een fysiek onderzoek. In een zogenaamde gezondheidsbus worden fysieke testen uitgevoerd onder medewerkers. Hierbij wordt gekeken naar het gewicht, vetpercentage, de bloeddruk, het cholesterolgehalte en de glucosewaarde.  

Iedere medewerker krijgt een mondelinge terugkoppeling van een vitaliteitscoach van Adaptics, de partij met wie we dit onderzoek uitvoeren. Die legt uit wat de resultaten zeggen over de vitaliteit van de medewerker. Vervolgens stellen we verschillende middelen beschikbaar die gericht zijn op het verhogen van de inzetbaarheid. Denk aan informatie over gezonde voeding, mindfulness, advies of maatregelen rondom een gezonde werkplek, hulp bij stoppen met roken en vitaliteitscoaching. Of medewerkers gebruik maken van die middelen, is volledig aan hen. Het onderzoek is volledig anoniem, dus ENGIE krijgt verder geen inzage in persoonlijke resultaten van medewerkers.  
 
Inzicht voor preventieve maatregelen 
Met het onderzoek willen we medewerkers een handvat bieden om zelf de regie te nemen. Daarnaast bieden de resultaten van het Preventief Vitaliteitsonderzoek bruikbare inzichten voor ENGIE als werkgever. Het onderzoek brengt de leefstijl van medewerkers op groepsniveau in kaart, gaat in op fysieke en mentale klachten en de werkbeleving van medewerkers. Op die manier komen zogenaamde risicoprofielen boven. Vanuit de risicoprofielen die het onderzoek naar boven haalt, kan ENGIE preventieve maatregelen nemen om de vitaliteit van medewerkers te vergroten.  We brengen inzicht in de vitaliteit van medewerkers en werken hiermee aan het duurzaam inzetbaar houden van onze mensen.   

Op weg naar vitaliteit 
Het onderzoek zoomt onder meer in op werkstressoren en energiebronnen. Zo ervaart 46,1% een hoog werktempo en grote hoeveelheid werk en 26,2% een hoge emotionele belasting. Energiebronnen zijn juist dat ENGIE veel leermogelijkheden biedt (32,4%) en veel zelfstandigheid in het werk (27,5%). Van de ondervraagden ervaart 81% een goede werk-priv├ębalans. Als ENGIE willen wij structureel de stressoren voorkomen en energiebronnen stimuleren. Daarom wordt in 2020 gewerkt aan een uniforme aanpak van het Periodiek Vitaliteitsonderzoek en een landelijk beleid voor preventieve maatregelen.