Laadpaal plaatsen in gemeente Littenseradiel

Gemeente Littenseradiel maakt zich sterk voor verschillende projecten op het gebied van duurzaam leven. Het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijk onderdeel in de overgang naar een duurzame samenleving. ENGIE heeft gemerkt dat elektrisch rijden steeds meer aan terrein wint. Een goede ontwikkeling! Om elektrisch rijden zo comfortabel mogelijk te maken, is het belangrijk dat er overal in uw gemeente laadpalen staan. Zo zit u nooit zonder schone energie! Wij kunnen u helpen bij het plaatsen van laadpalen in gemeente Littenseradiel waar u maar wilt: thuis, op uw werk of ergens langs de weg.

ENGIE voldoet volledig aan de eisen die gemeente Littenseradiel stelt aan het plaatsen van elektrische oplaadpunten. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Wij hebben hieronder alle belangrijke informatie voor u verzameld!


Openbare laadpaal aanvragen

Via het portaal op oplaadpuntaanvragen.nl kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Dit kan wanneer u werkt of woont in de gemeente Littenseradiel en uw elektrische of hybride auto een elektrisch bereik heeft van 50 kilometer of meer.

Wanneer de laadpaal op een geschikte locatie geplaatst kan worden verstrekt de gemeente een vergunning en gaat ENGIE voor u aan de slag. Een oplaadpunt aanvragen kan hier: oplaadpunt aanvragen gemeente Littenseradiel.

Laadpaal installeren bij u thuis

Als u het geluk heeft dat u op uw eigen terrein ruimte heeft voor een laadpaal, dan heeft u verschillende opties. Wilt u een laadpaal plaatsen bij uw huis of onder uw carport? Of heeft u liever een wandmodel? Kies dan voor een van onze geheel verzorgde pakketten waarbij we zorgen voor een passende laadpaal inclusief installatie. Geef uw wensen op in uw offerteaanvraag en we bieden u de beste opties.

Bent u zelf handig? ENGIE heeft ook laadoplossingen voor de doe-het-zelver. Zo kunt u de bij ons bestelde laadpaal zelf installeren en alleen de finale aansluiting (en controle) door ons laten doen. Wij zorgen er dan voor dat uw installatie voldoet aan de NEN-norm.

Als u geen eigen plaatsingsmogelijkheid heeft en afhankelijk bent van plaatsing op openbaar terrein, dan kunt u bij de Gemeente Littenseradiel een laadpaal aanvragen.

Laadpaal plaatsen bij uw bedrijf

Of u nu kiest voor een laadpaal voor uw eigen medewerkers, uw eigen wagenpark of als service om aan te verdienen. ENGIE heeft altijd een passende laadoplossing van de laadpaal bij de ondernemer thuis, tot het installeren van 50 laadpalen in een parkeergarage.

Ook in de Gemeente Littenseradiel hebben we al veel zakelijke laadpalen mogen plaatsen. Zo veranderen we Nederland langzaam maar zeker in een land waar iedereen mobiel kan rijden, zonder zich zorgen te hoeven maken over het bereik.

Elektrisch rijden voor iedereen

Als een van de grootste energieleveranciers van Europa komt u ons overal tegen. Tot in de kleinste dorpjes van de gemeente Littenseradiel.
Waar u ook woont, ENGIE komt overal. Zelfs in: 't Heechhout, Baaium / Baijum, Baard / Baerd, Bears / Beers, Boazum / Bozum, Bonkwert / Bonkwerd, Britswert / Britswerd, De Grits, De Hem / De Him, Easterein / Oosterend, Easterlittens / Oosterlittens, Easterwierrum / Oosterwierum, Fûns / Fons, Hesens, Hidaard, Hilaard / Hijlaard, Hinnaard / Hennaard, Hoekens, Hoptille, Húns / Huins, Iens / Edens, Itens, Jellum, Jeth, Jorwert / Jorwerd, Kûbaard, Leons / Lions, Lytsewierrum / Lutkewierum, Makkum, Mantgum, Meilahuzen / Meilahuizen, Montsamabuorren, Reahûs / Roodhuis, Rewert / Rewerd, Rien, Skillaerd / Schillaard, Skrins / Schrins, Skyldum, Spannum, Sprong / Wieuwens, Swaenwert, Tjeintgum / Tsjeintgum, Tjeppenboer, Trijehuzen, Tsjerkebuorren, Waaksens / Waaxens, Wammert, Weakens, Weidum, Winsum, Wiuwert / Wieuwerd, Wjelsryp / Welsrijp, Wommels en Yndyk / Indijk.